01.02.2013

InGreen туристи побачили зимову Шарівку та "Сільський Ермітаж"

Справжнім туристам не сидиться на місці та у місті ні взимку, ні влітку. Саме тому, учасники туристичного клубу InGreen відправилися милуватися красотами зимової Слобожанщини. Новий маршрут, який було випробувано 26 січня 2013 року охрестили: «Сільський Ермітаж» та зимова Шарівка».

На перший погляд назва досить помпезна. Але це не ми вигадали. «Сільським Ермітажем»  у ЗМІ називають художній музей у селі Пархомівка Харківської області. На сьогодні – це один з кра­щих сільських музеїв України, його колекція, що нарахо­вує близько 6000 екс­понатів, має уні­ка­ль­ні тво­ри живопису, графіки, скульптури, декоративно-ужитко­вого мистецтва, ці­н­ні ма­те­ріали з археології і етно­гра­фії. Заснований у 1955 р. зусиллями вчителя історії, шану­вальника старовинної ку­льтури та мис­те­цтва Опанаса Федоровича Луньова, музей існував як наро­д­­ний при Пархомівській середній школі.

Пархомівка, InGreen

Особиста колекція творів обра­зотворчого мистецтва, яку Луньов передав музеєві, стала основою першої ек­с­по­зи­ції. Найближчими поміч­ни­ка­ми Опанаса Федоровича стали йо­го учні, яких він об'єднав спочатку у гур­ток „Юний істо­рик”, а пізніше – в історико-мистецький клуб „Райдуга”. Во­­ни допомагали вести пошукову ро­бо­ту в Пархомівці і су­сід­ніх селах, де віднайшли картини, ікони, старовинний одяг, вишивки, монети, ме­да­лі, пре­дмети побуту. Серед цих експо­натів виявились справжні шедеври мистецтва. Шкільний музей підтри­мали харківські художники, які в перші роки його існування подарували близько 50 творів. Музей розмістився у найстарі­шому бу­дин­ку на Краснокутчині, збудо­ва­но­му в кінці XVIIIстоліття гра­фом І.М. Подгоричані.  Наразі в музеї знаходяться ікони, цікаве зібрання ста­нкового жи­вопису і графіки XVIII-поч. XX століть. Значну частину експозиції при­свя­че­но образотворчому мистецтву XXсто­лі­т­тя.

Пархомівка, InGreen

Тож цей музей став цікавою знахідкою для туристичного клубу «InGreen» та новим доповненням до маршруту Слобожанщиною. Цілих 2 години ми милувалися шедеврами образотворчого мистецтва та скульптури, яка створилася  завдяки палкій ідеї та прагненню лише однієї людини. Тож, як ми переконалися в музеї, залишити пам'ять про себе для нащадків може кожен не залежно від статусу чи місця народження – головне прагнення!

Помилувавшись наостанок «голубкою Пікассо», яка також оселилася в музеї, ми відвідали церкву Пресвятої Богородиці. Священнослужитель спеціально почекав нашу групу з екскурсії по музею, щоб особисто показати нам церкву.

Шарівка, InGreen

Ну а далі нас чекав звичний маршрут: Шарівка та Наталієвка. Шарівка в зимовому вбранні виглядає зовсім інакше. Такою тихою і спокійною. А от туристи були не всі «у зимовому вбранні». Найбільш морозостійкі вирішили повторити наш досвід минулого року і сфотографуватися у елегантному вбранні. І це на морозі – 20 градусів. Зустрічайте: Ольга Петруня, Таміла Вірченко  та Юрій Будяк.

Шарівка, InGreen

А екскурсія підійшла до завершення! Ми попрощалися із Шарівкою до весни! Адже весною вона буде чарівна по-іншому, по-весняному! СКОРО туристичний клуб «InGreen» їде на екскурсію у весняну Шарівку. Запрошуємо вже зараз!